Isopropanol - 99,9 %

Neohodnoceno
 
Novinka Efekt lupa
 
Dostupnost Skladem
149 Kč    
Kategorie Shellac na enkaustiku
 

Isopropylalkohol - Isopropanol 99,9%.

Ideální pro přípravu roztoku shellacu pro kombinaci s enkaustikou.

Balení: PET lahev

Objem balení: 0,5 l

Barva: čirá

Uchovávejte v temnu. Pokud to obal umožňuje, vymáčkněte přebytečný vzduch.

VAROVÁNÍ:
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319: Způsobuje vážné podráždění očí
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě

EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy.

S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený
S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouřenÍ
S24: Zamezte styku s kůží
S25: Zamezte styku s očima
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Omezení: Prodej od 18 let!